Uw privacy bij IG Onderhoud & Diensten

Wat kunt u verwachten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en uw privacy zodra u zaken doet met IG Onderhoud en haar team? Hieronder de nodige informatie. Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen met onze functionaris gegevensbescherming. Mw. Ingrid van Heteren is bereikbaar op (06) 47592406 of per mail info@IGdiensten.nl. U kunt uw vraag ook via het contactformulier op deze site stellen.

IG Onderhoud & Diensten verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening, of omdat u zelf uw gegevens aan ons verstrekt om contact op te nemen.

De gegevens die wij verwerken zijn uw voor-/achternaam, uw adres gegeven, telefoonnummer en E-mailadres en foto’s van de opdracht en locatie situatie.

Wij verwerken en gebruiken deze gegevens met als doel om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, de betaling te regelen, u te kunnen bereiken per mail of telefonisch, u te kunnen informeren over de stand van zaken met betrekking tot uw opdracht, om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en omdat diverse persoonlijke gegevens wettelijk noodzakelijk zijn voor de belasting in Nederland.

De foto’s die genomen worden voor, tijdens en na de werkzaamheden worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van verzkeringsopdrachten, (vocht)rapportages en indien nodig aan schade-experts.

De genomen foto’s worden enkel gepubliceerd op onze website of Facebookpagina met woonplaats, indien u daar toestemming voor geeft. Adres gegevens of namen worden niet verstrekt, met uitzondering als u zelf een referentie achterlaat op onze site met vermelding van uw naam.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, met een maximaal termijn van 5 jaar.

Uw persoongegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

U heeft het recht om contact op te nemen met IG Onderhoud & Diensten om uw gegevens te corrigeren of verzoek in te dienen om gegevens of foto’s te laten verwijderen. U kunt per mail of per post een verzoek indienen tot inzage van uw gegevens of correctie, bezwaar of verwijdering hiervan aan te geven. Om zekerheid te hebben dat u daadwerkelijk degene bent die dit verzoek indient verzoeken wij u om dit duidelijk kenbaar te maken (kopie ID, adres gegevens toevoegen of andere informatie die alleen bij ons bekend zijn te vermelden) 

IG Onderhoud & Diensten neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om deze gegevens veilig te gebruiken en op te slaan.

Bij alle vragen kunt u contact opnemen (bij voorkeur schriftelijk of per E-mail) met

Mw. Ingrid van Heteren, Willeke Joostenstraat 40, 4744 RR, Bosschenhoofd, Info@IGdiensten.nl

Deze privacy regels zijn naar eer en geweten en zijn op basis van de nieuwe AVG 25-05-2018 opgesteld. In de komende weken zullen er aanpassingen gemaakt worden en vervolgens worden deze regels getoets en gedoneerd bij de KvK .

 

versie 1, gepubliceerd 25-04-2018

Meest recente reacties

24.10 | 15:27

U kunt mij bellen op
Mobiel bereikbaar : (06) 475 92 406

24.10 | 15:27

Goedenavond heer Van de Weerd

Dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze diensten

Ik wil voorstellen telefonisch contact te hebben om uw wensen te horen zodat we een offerte kunnen opmaken

24.10 | 14:30

Kunt u mij informeren over het reinigen en stickervrij maken van collectebussen?

26.05 | 17:56

Ingrid en Geer hebben twee jaar geleden ons huis geschilderd. Nu was de grijze verf al verweerd. Ingrid en Geer hebben het als garantie zonder kosten opnieuw geschilderd. Topklasse en topservice dank!

Deel deze pagina